Dane konta

Dane firmy

Osoba kontaktowa

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez LED-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Kustronia 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem: 0000443817, o numerze REGON: 243126224, o Numerze Identyfikacji Podatkowej: 547-214-50-33.

więcej...

Regulamin

1. Regulamin określa zasady rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego, zasady składania zamówień i dokonywania zakupów w Sklepie.
2. Podstawą prawną niniejszego Regulaminu jest art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Sklep realizuje sprzedaż jedynie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (przedsiębiorców), niezależnie od formy prawnej prowadzonej działalności. Sklep nie prowadzi sprzedaży na rzecz konsumentów – osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.
4. Następujące pojęcia mają w niniejszym Regulaminie poniższe znaczenie:
a) Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy;
b) Klient - przedsiębiorca korzystający ze Sklepu, będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną, niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

więcej...