info Aby skorzystać z kalkulatora oszczędności podaj żądaną moc żarówki, ilość lamp, dzienny czas eksploatacji i zakładany czas eksploatacji, a następnie naciśnij przycisk "Wylicz oszczędności".

Założenia: Deklarowany czas pracy lampy tradycyjnej: 1000 h
Deklarowany czas pracy lampy LED: 15000 h
Ilość dni w roku: 365 dni

Moc żarówki: W Ilość lamp: szt. Cena za kWh: PLN
Dzienny czas eksploatacji: h    Cena lampy tradycyjnej: PLN
Zakładany czas eksploatacji: lat  Cena lampy LED: PLN

Tabela zużycia źródeł światła:

Ilość godzin pracy w roku Całkowita ilość godzin pracy Ilość lamp do wymiany w roku Ilość lamp do wymiany w roku po zaokrągleniu Ilość lamp do wymiany w całym okresie eksploatacji Koszt lamp w całym okresie eksploatacji
Lampa tradycyjna
Lampa LED

Tabela zużycia energii:

Moc Zużycie energii w czasie roku Zużycie energii w czasie całego okresu eksploatacji Koszt energii w czasie roku Koszt energii w czasie całego okresu eksploatacji
Lampa tradycyjna
Lampa LED

Tabela kosztów:

Koszt źródeł światła Koszt energii Suma kosztów
Lampa tradycyjna
Lampa LED
Zysk: