09
PAŹ
ARTYKUŁ

 

 

Kierownik działu jakości w naszej firmie Pan Lech Karkoszka był współautorem artykułu na temat efaktywności rozpraszania ciepła w radiatorach w lampach LED.

Badanie odprowadzenia ciepła w radiatorach źródeł światła LED przy użyciu termografii i modelowania numerycznego

Dioda elektroluminescencyjna – (ang. LED - Light-emitting diode) pojawiła się na rynku w latach 60. poprzedniego wieku. Badania oraz ustawiczne poszukiwanie nowych metod wykorzystania sprawiło, że obecnie jest to najszybciej rozwijająca się gałąź technologii oświetleniowej.

Z uwagi na powstawanie silnego strumienia ciepła skupionego na stosunkowo niewielkiej powierzchni pojedynczych diód, jednym z wyzwań technologicznych jest opracowanie wydajnego systemu chłodzenia źródeł światła. Artykuł przedstawia wyniki analiz termograficznej i numerycznej pod kątem jakości i efektywności pracy radiatorów dla wybranych lamp LED. Dane eksperymentalne i obliczeniowe oraz ich analiza i omówienie są owocem współpracy naukowej pracowników naukowych AGH w Krakowie - mgr. inż. Mateusza Szubla, inż. Grzegorza Basisty oraz mgr. inż. Lecha Karkoszki, Kierownika Działu Jakości w firmie LED-POL.

Artykuł dostępny jest pod tym linkiem oraz plakat.